Art-Sanat

İçeriğe git

Ana menü:

ART-SANAT JOURNAL / ART-SANAT DERGİSİ
Archaeology/ Arkeoloji, Art History/ Sanat tarihi, History of Architecture/ Mimarlık Tarihi, Restoration-Conservation/ Restorasyon-Konservasyon
Art-Sanat is a
n international academic refereed e-journal that published twice a year.
Art-Sanat yılda iki defa yayınlanan uluslararası akademik hakemli e-dergidir.


INDEXES/İNDEKSLER
The Art-Sanat Journal is indexed by the  Akademik Araştırmalar Index (Acar index), the Arastirmax,
the ASOS Index, the EBSCO, the International Medieval Bibliography (IMB),the JournalTOCs,
Islamic World Science Citation Center (ISC), the ResearchBib, the Türk Eğitim Index (TEI) and the ULAKBİM
Art-Sanat Dergisi,  
Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index), Arastirmax,  ASOS Index, EBSCO,
International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC),
JournalTOCs, ResearchBib,
Türk Eğitim İndeksi (TEİ) ve ULAKBİM tarafından indekslenmektedir.  

PUBLICATION PLACE / YAYIN YERİ
TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi sistemleri
TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index

DUYURU/ANNOUNCENT

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 15 haziran 2016 tarihine kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon-Konservasyon alanlarıyla ilgili makalelerin ve yazıların kabul edileceği ulusal ve uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2016 yılının temmuz ayında yayınlanacaktır.

PARTNER/ORTAK

DAKAM’ın (Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi) düzenlediği, BİLSAS (Bilim, Sanat, Spor Prodüksiyon) tarafından organize edilen Uluslararası HISTART ‘15/ III. History of Art Conference (3. Sanat Tarihi Konferansı) 9-10 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Sanat ve Toplum temalı bu uluslararası konferansta sunulmuş olan bildirilerden seçilmiş olanlar konferansın dergi ortağı İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını Uluslararası Art-Sanat Dergisi'nde yayınlandı.
HISTART'15 / III. History of Art Conference has been held on October 9-10, 2015 in Istanbul. The conference has been coordinated by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), organized by BiLSAS (Science, Art, Sport Productions) and hosted by Cezayir Meeting Halls. The conference is aiming at fostering discussions on art and society in modern history. Selected papers presented at HISTART'15 have been published in Art-Sanat Journal.

HISTART'15 Special Issue 2016 (PDF)
HISTART'15 Special Issue 2016 (Open Journal Systems)


PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES / YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı’nın yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde yayınlanan “Art – Sanat” isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon alanlarıyla ilgili daha önce yayınlanmamış makaleler ve yazılar kabul edilmektedir. Düzenli olarak yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında yayınlanan dergi, uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) derginin e-mail adresine veya Açık Dergi Sistemlerine (Open Journal Systems) gönderilmelidir. Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır. Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik), varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art, New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler; Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in

North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir). Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda, yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.

PUBLISHED ISSUES/ YAYINLANMIŞ SAYILAR

HISTART'15 Özel Sayısı/HISTART'15 Special Issue/ 2016 (Open Journal System)

HISTART'15 Özel Sayısı/HISTART'15 Special Issue/ 2016 (PDF)

Sayı/Issue: 5-2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 5-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 4-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 4-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 3-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 3-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 2-2014 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 2-2014 (PDF)

Sayı/Issue: 1-2014 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 1-2014 (PDF)

İLETİŞİM/ CONTACT
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli
artsanatjournal@gmail.com (e-mail)
ibrahimces@gmail.com (e-mail)

http://www.art-archaeology.org/art-sanat-journal.html
Art-Sanat Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6551
Facebook

+90-212-440 00 00 / 26658

+90 212 440 20 72
YAYIN SAHİBİ/ PUBLICATION OWNER
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Director of Research Institute of Turkology of Istanbul University
Prof. Dr.
Fikret Turan
DERGİ KURUCUCUSU/FOUNDER OF JOURNAL
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli
EDİTÖRLER / EDITORS
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli-Res. Assist. Dr. Hande Günözü
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/ EDITOR IN CHIEF
Res. Assist. Dr.Hande Günözü
E-DERGİ YÖNETİCİSİ/ E-JOURNAL DIRECTOR
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli
YAYIN KOORDİNATÖRÜ/ PUBLICATION COORDINATOR
Res. Assist. Dr. Hande Günözü
GRAFİK VE MİZANPAJ /GRAPHIC AND LAYOUT
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli
İNGİLİZCE REDAKSİYON/ ENGLISH REDACTION
Res. Assist. Nazlı Miraç Ümit
RESMİ YAZIŞMA SORUMLUSU/ RESPONSIBLE FOR OFFICIAL CORRESPONDENCE
Chief Gülcan Balcı Başkaya
YAYIN KURULU/ EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın,
Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Elif Özer, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Baha Tanman,
Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Fikret Turan, Prof. Dr. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Gönül Uzelli,
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Res. Assist. Dr. Hande Günözü, Res. Assist. Nazlı Miraç Ümit
HAKEM VE DANIŞMA KURULU/ REFEREE AND ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian,
Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Elif Özer, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Gülsün Umurtak,
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Assoc. Prof. Şevket Dönmez, Assoc. Prof. Sedef Çokay-Kepçe,
Assoc. Prof. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Assoc. Prof. İnci Yakut, Assist. Prof. Seda Ayvazoğlu, Assist. Prof. Gülberk Bilecik,
Assist. Prof. Csilla Balogh, Assist. Prof. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Assist. Prof. Belgin Demirsar Arlı, Assist. Prof. Hatice Günseli Demirkol,  
Assist. Prof. Emine Naza Dönmez, Assist. Prof. Elif Varol Ergen, Assist. Prof. Meltem Gündoğdu, Assist. Prof. Işıl Özsait Kocabaş,
Assist. Prof. Görkem Kutluer, Assist. Prof. Alev Erkmen Özhekim,Assist. Prof. Simge Özer Pınarbaşı, Assist. Prof. Ayça Tiryaki,
Assist. Prof. Filiz Adıgüzel Toprak, Assist. Prof. Seda Yavuz, Assist. Prof. Serap Yüzgüller, Assist. Prof. Kadriye Figen Vardar,
Assist. Prof. Mehmet Fevzi Uğuryol, Res. Assist. Dr. Hande Günözü, Dr. Kazim Abdullaev, Dr. M. Nilüfer Kızık Kiraz,
M. A. Gülseren Dikilitaş, M. A. Seda Tulgar, Lect. Lola Kadirova Kızıl, Lect. Ramazan Yılmaz

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön