Art-Sanat

İçeriğe git

Ana menü:


ART-SANAT JOURNAL / ART-SANAT DERGİSİ
Archaeology/ Arkeoloji, Art History/ Sanat tarihi, History of Architecture/ Mimarlık Tarihi, Restoration-Conservation/ Restorasyon-Konservasyon
Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice a year.
Art-Sanat yılda iki defa yayınlanan uluslararası akademik hakemli e-dergidir.

INDEXES/İNDEKSLER

The Art-Sanat Journal is indexed by the Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), the Akademik Araştırmalar Index (Acar index), the Arastirmax, the ASOS Index ,the EBSCOhost, the International Medieval Bibliography (IMB), the Islamic World Science Citation Center (ISC), the JournalTOCs , the ResearchBib, the Türk Eğitim Index (TEI) and the ULAKBİM.

Art-Sanat Dergisi, Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index), Arastirmax, ASOS Index, EBSCOhost, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, Türk Eğitim İndeksi (TEİ) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından indekslenmektedir.


PUBLICATION PLACE / YAYIN YERİ
TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi sistemleri
TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index

ANNOUNCENT/DUYURU

Art-Sanat Journal will accept articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, painting, sculpture, music, theatre, etc. Submission date until 31.12.2016. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 31 aralık 2016 tarihine kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve sanatın her alanıyla ilgili makalelerin ve yazıların (çeviri, haber, tanıtım, eleştiri.) kabul edileceği uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2017 yılının ocak ayında yayınlanacaktır.


PARTNER/ORTAK

DAKAM’ın (Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi) düzenlediği, BİLSAS (Bilim, Sanat, Spor Prodüksiyon) tarafından organize edilen Uluslararası HISTART ‘15/ III. History of Art Conference (3. Sanat Tarihi Konferansı) 9-10 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Sanat ve Toplum temalı bu uluslararası konferansta sunulmuş olan bildirilerden seçilmiş olanlar konferansın dergi ortağı İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını Uluslararası Art-Sanat Dergisi’nde yayınlandı.

HISTART’15 / III. History of Art Conference has been held on October 9-10, 2015 in Istanbul. The conference has been coordinated by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), organized by BiLSAS (Science, Art, Sport Productions) and hosted by Cezayir Meeting Halls. The conference is aiming at fostering discussions on art and society in modern history. Selected papers presented at HISTART'15 have been published in Art-Sanat Journal.

Art-Sanat 2016: HISTART’15 Özel Sayısı/HISTART’15 Special Issue (PDF)

HISTART'15 Özel Sayısı/HISTART'15 Special Issue/ Art-Sanat 2016 (Open Journal System)


PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES / YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Art-Sanat Journal is a publication of the Department of Art History of the Research Institute of Turkology of the Istanbul University. Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice (January and July) a year. The Journal is published in TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System. The journal accept unpublished articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, painting, sculpture, music, theatre, etc., in English or Turkish and in Microsoft Word format. The articles and papers must have English and Turkish titles, abstracts (150-300 word) and keywords (3-5 word). The articles and papers must be composed in American Sociological Association (ASA) style. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System : http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index.


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı’nın yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde yayınlanan “Art – Sanat”isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon alanlarıyla ilgili daha önce yayınlanmamış makaleler ve yazılar kabul edilmektedir. Düzenli olarak yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında yayınlanan dergi, ulusal ve uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) derginin e-mail adresine veya Açık Dergi Sistemlerine (Open Journal Systems)gönderilmelidir. Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda
ASA (American Sociological Society) stilikullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır. Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik), varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art, New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler; Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir). Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda, yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.

PUBLISHED ISSUES/ YAYINLANMIŞ SAYILAR

Special Issue of the International Virtual Forum–Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space (PDF)

Special Issue of the International Virtual Forum–Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space (Open Journal System)

Sayı/Issue: 6-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 6-2016 (Open Journal Systems)

HISTART'15 Özel Sayısı/HISTART'15 Special Issue/ 2016 (Open Journal System)

HISTART'15 Özel Sayısı/HISTART'15 Special Issue/ 2016 (PDF)

Sayı/Issue: 5-2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 5-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 4-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 4-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 3-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 3-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 2-2014 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 2-2014 (PDF)

Sayı/Issue: 1-2014 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 1-2014 (PDF)

CONTACT/İLETİŞİM
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli
artsanatjournal@gmail.com (e-mail)
ibrahimces@gmail.com (e-mail)

Art-Sanat Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)
http://www.art-archaeology.org/art-sanat-journal.html

http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6551
http://artsanatjournal.art-archaeology.org/
Facebook
+90-212-440 00 00 / 26658

+90 212 440 20 72
PUBLICATION OWNER/ YAYIN SAHİBİ
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Director of Research Institute of Turkology of Istanbul University

Prof. Dr.
Fikret Turan
FOUNDER OF JOURNAL/DERGİ KURUCUCUSU
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli
EDITORS IN CHIEF/EDİTÖRLER
Assoc
. Prof. İbrahim Çeşmeli-Res. Assist. Hande Günözü
MANAGING EDITORS/YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli-Res. Assist. Dr. Hande Günözü
PUBLICATION COORDINATOR/YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Res.. Assist. Dr. Hande Günözü
E-JOURNAL DIRECTOR/E-DERGİ YÖNETİCİSİ
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli
GRAPHIC AND LAYOUT/GRAFİK VE MİZANPAJ
Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli
TURKISH REDACTION/TÜRKÇE REDAKSİYON
M.A. Burcu Atalas Hergül
M.A. Çağlayan Hergül
ENGLISH REDACTION/İNGİLİZCE REDAKSİYON
Res. Assist. Nazlı Miraç Ümit
RESPONSIBLE FOR OFFICIAL CORRESPONDENCE/RESMİ YAZIŞMA SORUMLUSU
Chief Gülcan Balcı Başkaya
EDITORIAL BOARD/YAYIN KURULU
Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun,
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Elif Özer,
Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Baha Tanman,Prof. Dr. Uğur Tanyeli,  
Prof. Dr. Fikret Turan, Prof. Dr. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Gönül Uzelli,
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli,
Res. Assist. Dr. Hande Günözü, Res. Assist. M.A. Nazlı Miraç Ümit,
M. A. Betül Atalas Hergül, M. A. Çağlayan Hergül
REFEREE AND ADVISORY BOARD/HAKEM VE DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian,
Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Elif Özer, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Gülsün Umurtak,
Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Assoc. Prof. Şevket Dönmez, Assoc. Prof. Sedef Çokay-Kepçe,
Assoc. Prof. Alpaslan H
. Kuzucuoğlu, Assoc. Prof. İnci Yakut, Assist. Prof. Seda Ayvazoğlu, Assist. Prof. Gülberk Bilecik,
Assist. Prof. Csilla Balogh, Assist. Prof. Ahmet V
. Çobanoğlu, Assist. Prof. Belgin D. Arlı, Assist. Prof. Hatice G. Demirkol,  
Assist. Prof. Emine N
. Dönmez, Assist. Prof. Elif V. Ergen, Assist. Prof. Meltem Gündoğdu, Assist. Prof. Işıl Ö. Kocabaş,
Assist. Prof. Görkem Kutluer, Assist. Prof. Alev E
. Özhekim, Assist. Prof. Simge Ö. Pınarbaşı, Assist. Prof. Ayça Tiryaki,
Assist. Prof. Filiz A
. Toprak, Assist. Prof. Seda Yavuz, Assist. Prof. Serap Yüzgüller, Assist. Prof. Kadriye F. Vardar,
Assist. Prof. Mehmet F
. Uğuryol, Res. Assist. Dr. Hande Günözü, Dr. Kazim Abdullaev, Dr. M. Nilüfer Kızık Kiraz,
Res.Assist.M.A. Suna C
. Aydın Altay, Res.Assist.M.A. Nazlı M. Ümit, M. A. Gülseren Dikilitaş, M.A. Çağlayan Hergül,
M. A. Seda Tulgar, Lect. Lola K
. Kızıl, Lect. Ramazan Yılmaz 
İçeriğe dön | Ana menüye dön